За нас

Що е то „Философия за деца“?
„Философията за деца“ е метод, който стимулира развитието на мисленето при децата. Тя е подходяща за деца в различни възрасти – от деца в детската градина до подрастващи и тийнейджъри.

Идеята за създаването на този метод възниква в САЩ през 60-те години на миналия век от Матю Липман. Този метод успешно се разпространява в Бразилия и Квебек, а в края на 20-ти век става популярен и в Европа, включително и в България.
„Философията за деца“ акцентира върху критическото и творческо мислене, но едновременно с това тя подпомага личностното развитие като цяло. Тя е гъвкаво и съобразено с интересите на децата обучение, в което те имат свободата да говорят, играят, рисуват, пеят и т.н. „Философията за деца“ е процес, в който учителят е партньор на децата и безусловно уважава личността им. Той не дава готови знания, а следва децата по пътя на собствените им отговори, създавайки благоприятна и защитена среда, в която всичко това да се случи.

Кои сме ние?
Ние сме група от ученици в начален, среден и горен курс, които обичат философията. Участваме в клуба по философия на 35 СОУ „Добри Войников”, който се състои от няколко отделни групи. Събираме се всяка седмица и дискутираме по различни житейски теми, които ни вълнуват, като „Страховете”, „Приятелството”, „Любовта”, „Толерантността” „Свободата”, „Доброто и злото” и още много други.
В този клуб ние имаме възможност да изразим свободно и аргументирано своето мнение, учим се един от друг, работим по различни проекти, опознаваме по-добре себе си и другите, разширяваме житейския си мироглед, подкрепяме се и смело сбъдваме мечтите си!

Каква е нашата цел?
Ние сме на различна възраст и имаме различни интереси, но сме обединени от една обща цел, а тя е да покажем, че учението е процес, който включва нашето активно участие и не се свежда само до „преписване от дъската”. Развивайки критическото си мислене, ние ставаме по-широко скроени, толерантни и креативни. Акцентираме върху тази част от нашата личност, която остава недокосната от нормалния учебен процес.