Книга – Светът в нашите ръце

Описание на проекта.